www.autosport.cz - Vše o rally sportu

Dnes je 21. června 2024, Svátek má Alois, zítra Pavla

Mistrovství světa

ME

MČR a RSS

Ostatní soutěže

Autosport.cz

František Rosický slaví významné jubileum

9. září 2023 • 08:00

V sobotu 9. září se dožívá vzácného životního jubilea 90 let pan Ing. František Rosický. Známá tvář a významná osobnost našeho motosportu druhé poloviny dvacátého stolení. Rodák z Vysočiny měl již od útlého dětství k vůni benzínu a rychlým kolům hodně blízko.

František Rosický

Jeho otec byl totiž velkým nadšencem a propagátorem motorismu a již ve 20. letech závodil na motocyklech BSA (sólo i sidecary) a v následující dekádě také v automobilech Z 18 a Škoda Popular. Po válce navštěvoval František spolu s otcem a starším bratrem většinu domácích motoristických podniků. Největším zážitkem pro ně byla tehdy Velká cena Československa v Brně roku 1949. Motocyklům se „upsali“ pro několik následujících let, když starší bratr Jirka jezdil motocyklové soutěže, zatímco na Františka zůstaly práce mechanika. Stali se členy Autoklubu a kromě své velké záliby se oba věnovali studiu na vysoké škole. František se dostal na ČVUT v Praze a tak měl blízko do Opletalovy ulice, kde navštěvoval v sídle Autoklubu přednášky odborníků v rámci tzv. Motoristických čtvrtků. V roce 1959 Jiří zakoupil Renault 4 CV a oba bratři začali odhalovat taje automobilových soutěží. Sedadlo spolujezdce ale František opustil záhy poté, co začal vyučovat na Strojní průmyslové škole v Olomouci. Své aktivity v rámci AMK ale nepřerušil a koncem 60. let se zasloužil o uspořádání okruhových závodů i obnovené Rallye Jeseníky. Pod úspěšným průběhem obou akcí byli podepsáni Jindřich Gronych a Ing. František Rosický. Oběma to otevřelo cestu do celostátních řídících a sportovních orgánů.

Brzy poté byl Ing. Rosický jmenován vedoucím Automobilového sportovního střediska Severomoravského kraje. Kromě registrace jezdců a vydávání licencí byla důležitou součástí osvěta ve formě výkladu sportovních řádů a ostatních pravidel tak, aby jezdci nebyli zbytečně z neznalosti penalizováni za banální přestupky apod. Postupem času se projevil další problém, a tím byla nekompatibilita našich předpisů s mezinárodními řády, které nebyly na krajské úrovni k dispozici. Proto byl Ing. Rosický vyslán na tehdy začínající Barum rallye, aby se dostal k mezinárodním předpisům jinou cestou. A právě díky paní Martě Regnerové měl brzy v rukou její perfektní překlad mezinárodních sportovních řádů. Z nejvyšších míst ovšem rozhodli, že se nebudeme podřizovat nějakým požadavkům ze Západu. Proto bylo nutné uchýlit se ke lsti. Jednotlivé kapitoly řádů byly odlišně seřazeny a očíslovány, aby nebyla patrná shoda s originálem. Byly do nich doplněny ještě naše národní zvláštnosti a takto je Ing. Rosický předložil odborníkům ke schválení. To se podařilo a pro dalších 10 let jsme měli v Československu řády v souladu s předpisy FIA. I jeho další činnost v různých funkcích se zaměřovala na rally, zatímco jeho bratr Jiří se věnoval problematice závodů na okruzích a do vrchu.

V období Pražského jara 1968 se František Rosický aktivně podílel na podpisové akci s hrdým heslem „Je nás více, než komunistů“ jejímž cílem bylo znovuobnovení samostatného autoklubu. Není proto divu, že po vpádu vojsk Varšavské smlouvy a s nástupem tzv. normalizace byla i jeho činnost pro AMK spojena s potížemi. Situaci asi nejlépe vystihuje výrok jistého tajemníka SVAZARMu: „Dělat můžeš, ale nesmíš nikde figurovat“. A podobné to bylo i s jeho cestami na Západ. Podařilo se mu vycestovat pouze jedenkrát, a to díky panu Miloslavu Regnerovi, který jej doslova „propašoval“ coby člena Barum-týmu při cestě na zahraniční start do Itálie…

Rally-komisi vedl Ing. Rosický mnoho let a velmi si vážil například spolupráce s Ing. Vojtěchem Riegerem, který byl nejen vynikajícím spolujezdcem, ale i člověkem s perfektní znalostí problematiky a schopností nestranné a nekonfliktní diskuse. Později také práce Petra Grosse v komisi byla podle Ing. Rosického obrovským přínosem, neboť vždy dokázal posoudit problematiku objektivně, z pohledu posádek.

Miloslav Regner a František Rosický

Svými bohatými zkušenostmi a vědomostmi pomáhal mnoha organizátorům motoristických akcí. Za všechny lze jmenovat Barum rallye, kde při prvních ročnících pomáhal jako sportovní poradce. Tehdejší parta nadšených organizátorů v něm získala nejen fundovaného odborníka ale i kamaráda a spolupracovníka, ochotného kdykoliv pomoci.

Po letech života v Olomouci se z Františka Rosického stal místní patriot a není mu lhostejný osud zdejších motoristických podniků. Právě Rally Jeseníky pro něj znamenala po řadu let jen smutnou vzpomínku na někdejší úspěšný podnik Mistrovství Československa. Z obnovené tradice automobilové soutěže se startem a cílem ve Šternberku má nyní upřímnou radost. I přes nemalé obtíže organizátorů, kteří museli některé ročníky zrušit, ožijí i letos tratě rychlostních zkoušek v podhůří Jeseníků zvukem vyladěných motorů a to je určitě velmi dobrá zpráva pro všechny, kteří tento sport milují.

Obdiv si zasluhuje rovněž současná činorodost a aktivita čerstvého devadesátníka. To, jak s pozoruhodnou lehkostí výstižně komentuje příspěvky na Facebooku, jak pohotově reaguje na zprávy na Messengeru, nezvládají ani lidé o několik generací mladší. Jen zdraví nechalo v posledních dnech pana Františka Rosického na holičkách a přes veškerou jeho vůli a optimismus bylo nutné oslavy krásného jubilea odložit.

Přijměte, Františku, velkou gratulaci nejen od organizátorů Barum Czech Rally Zlín a redakce AutoSport.CZ, ale ode všech přátel a fandů motoristického sportu v této zemi. A také veliký dík za všechno, co jste pro tuto milovanou disciplínu vykonal. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho sil a elánu do dalších let.

Jiří Jermakov
Sdílet

Příspěvky / komentáře

info

Abyste mohli psát komentáře ke článkům, musíte se přihlásit
toplist